Projekčná činnosť

  • komplexné služby v oblasti architektúry, interiéru a designu
  • architektonické práce v oblasti projektovania všetkých druhov stavebných objektov /rodinné domy, bytové domy, verejné budovy, priemyselné stavby/, interiéry
  • všetky stupne projektovej dokumentácie stavieb od architektonickej štúdie až po realizačný projekt a profesionálny rozpočet
  • design interiéru s dôrazom na dokonalé výtvarné a technické zvládnutie detailu
  • zohľadnenie osobných prianí a potrieb klienta, individuálny prístup k jednotlivým projektom
  • digitálne spracované projekty a vizualizácie
  • projekty rekonštrukcií a obnovy budov vrátane pamiatkových objektov
  • projekty nízkoenergetických a ekologických stavieb rodinných a bytových domov