o nás

Firma a.dom, spol. s r.o. vznikla vo februári 1995 zlúčením stavebno-projekčnej firmy  a architektonického ateliéru.

 • Odborný team architektov, stavebných inžinierov a remeselných odborníkov poskytuje profesionalitu v oblasti projektovania a realizácie. Najlepšími  prezentáciami sú práve zrealizované stavby na kľúč ktoré získali ocenenia odbornej verejnosti v profesných súťažiach ako napr. CE.ZA.AR., Stavba roka a pod.

  Vzájomné prepojenie architektonicko-projekčnej a stavebno-realizačnej praxe sú devízou a zárukou kvality. Sme ideálny partner pre klienta, ktorý požaduje jedného partnera pre realizáciu svojho projektu. Naša firma vyprojektuje a zrealizuje v zodpovednej kvalite a nezameniteľnom architektonickom výraze všetky požiadavky nášho klienta
       
  Firma poskytuje odborné služby od návrhu cez realizáciu až po profesionálne zvládnutý stavebno-architektonický a interiérový detail.

  Atypické, progresívne  a ekonomické riešenia sú našou prioritou.

  Sme dostatočne vybavený softverovou a stavebnou technikou na realizáciu aj tých najnáročnejších požiadaviek klienta.

  Odborné vysokoškolské a nadstavbové vzdelanie v oblasti rekonštrukcie pamiatok a modernizácie budov, architektonickej tvorby, ekologických a nízko energetických stavieb zodpovedných pracovníkov firmy, potvrdené autorizačným oprávnením architekta a stavebného inžiniera, oprávneniami na výkon stavbyvedúci a odborný stavebný dozor a vo firme zavedený a používaný systém manažérstva kvality podľa noriem STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008, STN OHSAS 18001:2009, STN EN ISO14001:2005/EN ISO 14001:2004 sú zárukou odborného, progresívneho a ekonomického výsledku

  Kvalita, skúsenosti, profesionalita a seriózny prístup sú našou prioritou a zárukou spokojnosti klienta. Pracujeme s vlastnými pracovníkmi ako aj v rámci kooperácie, formou subdodávok, s partnerskými firmami ako generálny dodávateľ stavby